Posts

Sultan Abu Bakar Tajudin I, Pengagas Angkatan Laut Kesultanan Sambas

Dijajah Belanda, Benarkah?

Dupa Terakhir

Hikayat Hang Tuah: Suksesi dan Legitimasi Raja-raja Melaka

Sastra Lisan Telah Mati (II)

Hadiah di Malam Tahun Baru

Merangsang Pemikiran Saintifik dengan Dongeng

Puisi Ibu Indonesia: Sebuah Sudut Pandang

Kaum Migran di Era Kesultanan Melayu (sebuah esai pengantar)

Sastra: Legitimasi dan Kekuasaan

Muhammad Syahran: Orang Sambas yang Gemar Menulis Jawi

Menggugat Sultan (Sebuah Pengantar)